Chcesz dostawać świeże informacje
wyślij do nas swój e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Urząd Miasta Ełku, oraz wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji marketingowych i promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej przez Urząd Miasta Ełku
miasto się dusi
miasto się dusi

WARSZAWA - 3302 osób / km²
KRAKÓW - 2315 osób / km²
ŁÓDŹ - 2558 osób / km²
KATOWICE - 1880,3 osób / km²
POZNAŃ - 2128,2 osób / km²
WROCŁAW - 2165 osób / km²

list przewodni - Prezydenta Miasta Ełk

Tabela porównawcza podatków, opłat za wodę, ścieki
i komunikację zbiorową w Mieście Ełku i Gminie Ełk


Rodzaj podatku/opłaty Miasto Ełk Gmina Ełk Różnica
1. Podatek rolny – pow.
1 ha
120 zł/ha 131,25 zł/ha Mniej w mieście o 11,25 zł/ha
2. Grunty: - związane z działalnością gosp. 0,65 zł/m2 0,72 zł/m2 Mniej w mieście o 0,07 zł/m2
- pod jeziorami 3,78 zł/m2 3,90 zł/m2 Mniej w mieście o 0,12 zł/m2
- pozostałe 0,21 zł/m2 0,37 zł/m2 Mniej w mieście o 0,16 zł/m2
3. Budynki lub ich części: - mieszkalne 0,54 zł/m2 0,60 zł/m2 Mniej w mieście o 0,06 zł/m2
- zajęte na działalność gospodarczą 18,98 zł/m2 19,30 zł/m2 Mniej w mieście o 0,32 zł/m2
- zajęte na działalność gospodarczą w zakresie materiału siewnego 8,59 zł/m2 9,24 zł/m2 Mniej w mieście o 0,65 zł/m2
- zajęte na świadczenia zdrowotne 3,89 zł/m2 4,01 zł/m2 Mniej w mieście o 0,12 zł/m2
- pozostałe,
w tym: (inne)
6,45 zł/m2 6,00 zł/m2 Więcej w mieście o 0,45 zł/m2
- bud. letniskowe   6,64 zł/m2 Brak stawki
w mieście
- będące własnością rencistów i emerytów nie zajęte na dz. gosp.   3,50 zł/m2 Brak stawki
w gminie
- gospodarcze do 10 m2 3,25 zł/m2   Brak stawki
w gminie
4. Budowle – od ich wartości 2% 2% Jednakowa stawka
Opłaty za wodę i ścieki
- woda 2,65 zł/m3 3,80 zł/m3 Mniej w mieście o 1,15 zł/m3
- ścieki 4,39 zł/m3 4,55/6,70 zł/m3 * Mniej w mieście o 0,16/2,31 zł/m3
Przejazdy środkami komunikacji miejskiej
- bilet jednorazowy normalny 2,20 zł 2,60 zł Mniej w mieście o 0,40 zł
- bilet miesięczny imienny 64,50 zł 79 zł Mniej w mieście o 14.50 zł

* odprowadzenie ścieków oczyszczalnia Różyńsk i Lega 4,55 zł/m3, pozostali odbiorcy 6,70 zł/m3

 

Dane zebrano na podstawie:

Podatkowe:

 • Uchwała Nr XXVIII/281/08 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXIX/283/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku.
 • Uchwała Nr IXL/358/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr IXL/359/2008 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego.

Opłaty za wodę i ścieki:

 • Uchwała Nr XXIX/285/08 Rady Miasta Ełk z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na terenie Gminy Miasta Ełk taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 • Uchwała Nr XLVII/396/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ełk.

Przejazdy środkami komunikacji miejskiej:

 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/270/08 Rady Miasta Ełku
  z dnia 28 października 2008 roku zmieniającej uchwałę
  w sprawie ustalenia cen urzędowych za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Ełku.
 • Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IXL/367/2008 Rady Gminy Ełk
  z dnia 31 października 2008 roku zmieniającej uchwałę Nr XV/114/2007 w sprawie cen za przejazdy autobusami komunikacji gminnej na terenie Gminy Ełk.